top of page

感謝!桂圓美!本身係油性肌,頭皮同面一樣都好易出油,成日要用油性頭皮專用洗頭水,但因為本身係中長髮,好多油性洗頭水洗完之後,頭髮超爆亁!乾到起毛躁,髮質仲變差,但桂圓美就「剛剛好」,洗得乾淨,頭髮仲係保持到絲絲順滑,唔會乾,洗完好舒服,頭皮味少咗,仲平衡到頭皮油脂分泌添!我當佢護膚品咁日日用,洗完啲頭髮靚晒,連護髮素都慳返!已經推介咗俾身邊啲女仔friend用,一用就明佢嘅好,用到返唔到轉頭。

周小姐

療程方案

油脂分泌調理療程

bottom of page